Podstrona: Narodowe Centrum Nauki / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk
i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Do zadań NCN należy:

  1. Finansowanie:
  • badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych,
  • stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
  • projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację ważnych dla rozwoju nauki pionierskich badań naukowych,
  • badań naukowych nienależących do zakresu badań finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
  1. Nadzór nad realizacją wyżej wymienionych badań naukowych.
  2. Współpraca międzynarodowa w ramach finansowania działalności w zakresie badań podstawowych.
  3. Upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez Centrum konkursach.
  4. Inspirowanie i monitorowanie finansowania badań podstawowych ze środków pochodzących spoza budżetu państwa.
  5. Inne zadania zlecone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla kultury narodowej.

NCN wspiera młodych naukowców przeznaczając nie mniej niż 20% środków pozostających w jego dyspozycji na wsparcie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową.
(źródło: https://www.ncn.gov.pl/)

Finansowanie nauki: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję