Podstrona: Projekty krajowe realizowane w 2016 roku w Biurze Badań Naukowych / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Projekty krajowe realizowane w 2016 roku w Biurze Badań Naukowych

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Lp. nr PRz
nr umowy
Kierownik umowy/zadań PRz Temat projektu okres realizacji Rodzaj projektu
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
1 U-51/G/IN Konsorcjum Lider WSK

INNOTECH- K2/IN2/41/182370/NCBR/2013
prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp Optymalizacja i nadzór procesu obróbki skrawaniem cienkościennych zespołów silników lotniczych z zastosowaniem metod inteligencji obliczeniowej. 01.01.2013-30.09.2016 INNOTECH
2 U-12/G/IN Konsorcjum Lider PRz

INNOTECH-K2/IN2/57/182858/NCBR/13
prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski Wpływ warunków procesu krystalizacji i obróbki cieplnej na orientację krystaliczną monokrystalicznych łopatek z nadstopów niklu.

01.02.2013-31.01.2016

INNOTECH
3 U-306/G/PBS Konsorcjum Lider PRz
PBS2/B6/19/2013
dr inż. Grzegorz Kopecki Metodyka syntezy systemu sterowania statkiem powietrznym z uwzględnieniem sytuacji podwyższonego ryzyka. 01.10.2013-30.09.2016 PBS
4 U-307/G/PBS Konsorcjum Lider PRz
PBS2/B6/17/2013
dr hab. inż. Janusz  Porzycki Technologia wysokowydajnej obróbki ze wspomaganiem ultradźwiękowym przedmiotów ceramicznych o złożonej geometrii. 01.10.2013-30.09.2016 PBS
5 U-481/G/PBS Konsorcjum Lider PŚl.
PBS2/A5/41/2014
dr hab. inż. Grażyna Mrówka-Nowotnik Opracowanie technologii i wspomagania komputerowego hartowania indukcyjnego konturowego elementów stalowych o złożonych kształtach 01.02.2014-31.01.2017 PBS
6 U-583/G/PBS Konsorcjum Lider PRz
PBS3/A6/24/2015
prof. dr hab. inż. Marek Orkisz Napęd hybrydowy wykorzystujący ogniwa paliwowe lekkiego statku powietrznego 01.04.2015-31.03.2018 PBS
7 U-581/G/PBS Konsorcjum Lider PRz
PBS3/B5/40/2015
prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski Opracowanie nieniszczących metod charakteryzacji warstw nawęglanych w kołach zębatych 01.04.2015-31.03.2018 PBS
8 U-674/G/PBS Konsorcjum Lider PP
PBS3/B5/36/2015
prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski Laserowe wspomaganie obróbki skrawaniem nadstopów i stopów tytanu stosowanych w konstrukcjach silników lotniczych. 01.07.2015-30.06.2018 PBS
9 U-672/G/PBS Konsorcjum Lider PŚw
PBS3/A5/47/2015
dr inż.Waldemar Ziaja Laserowe formowanie  cienkościennych profili wspomagane mechanicznie. 01.09.2015-31.08.2018 PBS
10 U-302/G/L
LIDER/011/443/L-4/12/NCBR/2013
dr inż. Łukasz Święch Metodyka projektowania cienkościennych, integralnie usztywnianych, lotniczych struktur nośnych 01.01.2014-31.12.2016 LIDER
11 U-678/G/L
LIDER/227/L-6/14/NCBR/2015
dr Rafał Cygan Opracowanie technologii odlewania krytycznych elementów części gorącej silników lotniczych z zastosowaniem materiałów ceramicznych nowej generacji 01.01.2016-31.12.2018 LIDER
12 U-579/G/L
LIDER/002/039/L-5/13/NCBR/2014
mgr inż. Wojciech Obrocki Analiza obrazu klasyfikacji uszkodzeń łopatek sprężarki silników lotniczych i prognozowanie ich żywotności. 01.01.2015-31.12.2017 LIDER
13 U-584/CUBR Konsorcjum Lider IMN
CuBR/II/4/NCBR/2015
dr inż. Marek Poręba Warstwy i powłoki z udziałem renu, jego związków lub stopów - ich właściwości, zastosowania oraz metody nanoszenia. 01.04.2015-31.03.2018 CUBR
Wydział Chemiczny
14 U-3/G/PBS Konsorcjum Lider ZUT
PBS1/B8/5/2012
dr hab. inż. Mirosław  Tyrka Opracowanie markerów molekularnych karłowego typu wzrostu, jako wsparcie programu hodowli odmian żyta i pszenżyta odpornych na wyleganie 01.09.2012-29.02.2016 PBS
15 U-675/G Konsorcjum Lider DR GREEN BIOSTRATEG1/270963/6/NCBR/2015 prof. dr hab. inż. Dorota Antos Opracowanie innowacyjnych nawozów na bazie alternatywnego źródła surowca 01.03.2015-28.02.2018 BIOSTRATEG
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
16 U-8813/G/PBS Konsorcjum Lider ITE
PBS1/B3/2/2012
prof. dr hab. inż. Andrzej Kolek Emitery i detektory podczerwieni nowej generacji do zastosowań w urządzeniach do detekcji śladowych ilości zanieczyszczeń gazowych 01.10.2012-31.03.2016 PBS
Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki
Lp. nr PRz
nr umowy
Kierownik umowy Temat projektu okres realizacji Rodzaj projektu
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
1 U-671/G
UMO-2014/15/B/ST8/00120
dr hab. Bartłomiej Wierzba Dyfuzja rekacyjna w stopach wieloskładnikowych - zasada ekstremum dla projektowania nowych materiałów 10.07.2015-09.07.2018 OPUS 8
2 U-831/G
UMO-2015/19/B/ST8/00999
dr hab. Bartłomiej Wierzba Wytwarzanie nowoczesnych materiałów gradientowych w procesie sedymentacji w ciałach stałych 15.06.2016-14.06.2019 OPUS 10
3 U-833/G
UMO-2015/19/B/ST8/01645
dr hab. inż. Jolanta Romanowska Rola modyfikatorów w powstawaniu warstw alumindkowych na podłożu niklu. 23.06.2016-22.06.2019 OPUS 10
4 U-478/G
UMO-2013/09/N/ST8/04333
mgr inż. Przemysław Podulka Dobór powierzchni odniesienia w pomiarach struktury geometrycznej 03.03.2014-03.03.2017 PRELUDIUM 5
5 U-479/G
UMO-2013/09/N/ST8/02042
mgr inż. Dariusz Szeliga Kształtowanie strefy ciekło stałej w monokrystalicznych odlewach z nadstopów niklu poprzez zmianę gradientu temperatury 07.03.2014-06.03.2017 PRELUDIUM 5
Wydział Chemiczny
6 U-300/G
UMO-2013/08/M/ST8/00982
prof. dr hab. inż. Dorota Antos Rozdzielanie biologicznie aktywnych izomerów zawierających dwa centra chiralne poprzez połączenie procesów krystalizacji i chromatografii. 03.09.2013-02.03.2016 HARMONIA 4
7 U-578/G
UMO-2013/11/N/ST8/00216
mgr inż. Sylwia Ryś Renaturacja białek w reaktorze membranowym i chromatograficznym 14.08.2014-13.08.2016 PRELUDIUM 6
8 U-830/G
UMO-2015/19/N/ST4/00379
mgr inż. Justyna Sekuła Zastosowanie nanocząstek metalicznych w technice LDI MS oraz obrazowaniu spektrometrią mas. 06.07.2016-05.07.2019 PRELUDIUM 10
9 U-143/G Konsorcjum Lider CMPiW PAN Zabrze
UMO-2012/05/B/ST5/00386
prof. dr hab. inż. Henryk  Galina Wpływ stopnia uporządkowania płaszczyzn grafenowych nano-i mikronapełniaczy węglowych na strukturę i właściwości kompozytów polimerowych 25.03.2013-24.03.2016 OPUS
10 U-679/G
UMO-2015/17/B/ST8/03369
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaczmarski Badanie powstawania i wpływu stref pozbawionych składników aktywnych na transport masy w porowatych ziarnach. 15.02.2016-14.02.2019 OPUS 9
11 U-580/G
UMO-2014/13/D/NZ3/02825
dr Łukasz Uram Inhibitory COX-2 i/lub agoniści PPAR gamma sprzężone z dendrymerami PAMAM G3 ukierunkowanymi do komórek nowotworowych. Biologiczne właściwości i lokalizacja in vitro 23.01.2015-22.01.2018 SONATA 7
Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
12 U-832/G
UMO-2015/19/B/ST8/00712
prof. dr hab. Aleksandr Linkov Rozwinięcie teorii, metod numerycznych i  opracowanie programów
komputerowych do modelowania szczelinowania hydraulicznego i
towarzyszącej mu sejsmiczności w czasie rzeczywistym”
24.06.2016-23.06.2019 OPUS 10
13 U-98/G
UMO-2012/06/M/ST3/00042
prof. dr hab. inż. Vitalii Dugaev Teoria elektronowych, magnetycznych i optycznych właściwości półprzewodnikowych struktur nanoskopowych z wypadkowym polem spin-orbity 11.04.2013-10.04.2018 HARMONIA 3
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
14 U-582/G
UMO-2014/13/N/ST7/03074
mgr inż. Łukasz Ciura Szumy małej częstotliwości nowoczesnych fotonowych detektorów średniej podczerwieni . 04.03.2015-03.03.2018 PRELUDIUM 7
Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Lp. nr PRz
nr umowy
Kierownik umowy Temat projektu okres realizacji Rodzaj projektu
Wydział Chemiczny
1 U-842/G
0184/DIA/2016/45
mgr inż. Adrian Dominik Arendowski Poszukiwanie niskocząsteczkowych biomarkerów nowotworu nerki w osoczu krwi i w moczu z wykorzystaniem techniki  AuNPET LDI MS. 10.11.2016-09.11.2020 DIAMENTOWY GRANT
Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Lp. nr PRz
nr umowy
Kierownik umowy Temat projektu okres realizacji Rodzaj projektu
Wydział Chemiczny
1 U-577/G
decyzja HOR hn-801-PB-3/16
dr hab. inż. Mirosław Tyrka Identyfikacja efektywnych genów odporności na wybrane choroby wirusowe i grzybowe pszenicy zwyczajnej. 01.01.2016-31.12.2016 dotacja na pokrycie kosztów badań podst. na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję