Podstrona: Doktoranci PRz na czele Krajowej Reprezentacji Doktorantów / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Doktoranci PRz na czele Krajowej Reprezentacji Doktorantów

2024-02-15 , red.  Marta Jagiełowicz
kategoria: Wydarzenia
Od lewej: mgr inż. K. Kucharski, mgr inż. A. Nieczaj, mgr inż. M. Klimczyk,

Wraz z początkiem roku rozpoczęła się nowa kadencja organów Krajowej Reprezentacji Doktorantów, jednej z instytucji przedstawicielskich sektora szkolnictwa wyższego i nauki, ustawowego przedstawiciela środowiska doktoranckiego. W jej Zarządzie znaleźli się doktoranci Politechniki Rzeszowskiej: mgr inż. Michał Klimczyk, mgr inż. Anna Nieczaj i mgr inż. Kamil Kucharski.

Podczas XX Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów przedstawiciele samorządów doktorantów pozytywnie ocenili dotychczasową działalność zespołu KRD pod przewodnictwem mgr. inż. Michała Klimczyka, doktoranta Szkoły Doktorskiej Politechniki Rzeszowskiej w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, i ponownie powierzyli mu przewodniczenie KRD na 2024 r. W skład Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów weszła również mgr inż. Anna Nieczaj, doktorantka Szkoły Doktorskiej Politechniki Rzeszowskiej, reprezentująca dyscyplinę inżynieria chemiczna. W strukturach KRD, w związku z ponownym przewodniczeniem Porozumieniu Doktorantów Uczelni Technicznych, znalazł się także mgr inż. Kamil Kucharski, doktorant Szkoły Doktorskiej Politechniki Rzeszowskiej w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.

Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik spotkał się z nowo wybranymi przewodniczącymi oraz wręczył listy gratulacyjne w związku z ponownym objęciem dotychczasowych funkcji.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) jest funkcjonującą na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki, do której zadań statutowych należą m.in.: reprezentowanie środowiska doktorantów, wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym opiniowanie projektów aktów normatywnych, a także ochrona praw i interesów doktorantów w kraju oraz polskich doktorantów za granicą.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów dysponuje kompetencjami do delegowania przedstawicieli m.in. do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, funkcjonującej przy niej Komisji Dyscyplinarnej, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych Naukowców EuroDoc oraz innych, krajowych i międzynarodowych zespołów i gremiów szkolnictwa wyższego i nauki. KRD ściśle współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz innymi ważnymi z punktu widzenia realizacji spraw doktoranckich podmiotami. Obok działalności reprezentacyjnej w obszarze formalno-prawnym KRD prowadzi wiele inicjatyw wspierających rozwój kompetencji samorządowych wśród doktorantów, a także mających na celu podnoszenie jakości warsztatu polskich młodych naukowców.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję