Podstrona: Pracownicy WBIŚiA opracowali nowy plan zagospodarowania przestrzennego / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Pracownicy WBIŚiA opracowali nowy plan zagospodarowania przestrzennego

2022-02-18 , red.  Ewa Jaracz, Anna Worosz
Autorzy projektu,

Zespół pracowników z Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, w którego skład weszli mgr inż. arch. Magdalena Janda, dr inż. arch. Joanna Malczewska, dr inż. arch. Anna Martyka, dr inż. arch. Agata Mikrut-Kusy, dr inż. Mateusz Szarata i mgr Ewa Jaracz, pod kierunkiem prof. Zbigniewa Zuziaka i prof. Marka Gosztyły,  opracował projekt pt. „Węzły i Korytarze Rozwoju Funkcji Metropolitalnych Rzeszowa”. Projekt został wykonany w ramach usługi badawczej na zlecenie Urzędu Miasta Rzeszowa.

Uchwała Rady Miasta

Radni Miasta Rzeszowa, przystępując do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rzeszowie uchwałą Nr LVIII/1218/2022 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 326/2/2022 w rejonie skrzyżowania al. T. Rejtana i al. mjr W. Kopisto w Rzeszowie, uwzględnili wyniki badań naukowców dotyczące przeznaczenia terenu oraz zasad jego zabudowy i zagospodarowania.

O projekcie

Opracowanie obejmuje obszar o powierzchni ponad 11 ha na osiedlu Mieszka I pomiędzy al. T. Rejtana, al. mjr W. Kopisto i ul. prof. S. Pigonia, na którym znajdują się budynki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz siedziba TVP Rzeszów. Obowiązujący obecnie plan ma już 14 lat, a w tym czasie teren wokół uległ znacznym przeobrażeniom i nabrał charakteru śródmiejskiego. Zaowocowało to potrzebą korekty obowiązującego planu i na to m.in. zwrócili uwagę twórcy projektu.

Zgodnie z uchwałą Nr XX/349/2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 listopada 2007 r. tereny w rejonie ul. Kopisto w Rzeszowie miały być przeznaczone pod: usługi szkolnictwa wyższego, usługi komercyjne, administracji, kultury, ochrony zdrowia, handlu, mieszkalnictwo wielorodzinne, infrastrukturę techniczną i drogową, parkingi i ciągi piesze.

Ustalenia wspomnianego planu ograniczające wysokość zabudowy do czterech kondygnacji nie przystają do roli tej części miasta w strukturze funkcjonalno-przestrzennej Rzeszowa. Nowy plan ma uwzględnić rangę miejsca, a także zaktualizować zasady obsługi komunikacyjnej, dostosowując ją do istniejącej struktury własnościowej terenów. Nowy plan pozwoli na realizację inwestycji publicznych i komercyjnych o charakterze śródmiejskim w zgodzie z wizją miasta zwartego i uporządkowanego przestrzennie.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję